WOT
Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities

 

Zapraszamy do szkolenia online w ramach projektu WOT!

 

To szkolenie składa się z dwóch e-kursów. Pierwszy z nich jest dedykowany przedsiębiorcom oraz trenerom kształcenia i szkolenia zawodowego - osobom, którzy chcą pełnić rolę mentorów i trenerów osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu szkoleniu poprawisz swoje umiejętności, jako mentor lub trener. Pozwoli Ci to wspierać osoby z niepełnosprawnościami w ocenie i zwiększaniu ich zdolności do podejmowania inicjatywy, a także w wyznaczaniu indywidualnych celów.

Drugi z e-kursów jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu szkoleniu zwiększysz swoje umiejętności w poszukiwaniu działań oraz sektorów gospodarki odpowiednich do rozwoju firmy, zakładania własnej działalności lub tworzenia startupu.

Szkolenie składa się z modułów, z których każdy koncentruje się na oddzielnym efekcie uczenia się. Możesz wybrać jeden moduł lub kilka modułów - te, które uznasz za najbardziej odpowiednie, a także uczestniczyć w całym kursie, co w przybliżeniu zajmie 30 godzin samodzielnego uczenia się. Każdy moduł zawiera zestaw informacji, ale także ćwiczenia praktyczne, listy kontrolne, tabele na cele obserwacji, linki do przydatnych źródeł i inne dodatkowe materiały.

E-kursy są dostępne dla użytkowników bez rejestracji. Zarejestrowani użytkownicy mogą jednak śledzić postępy, weryfikować swoją wiedzę i uzyskiwać certyfikaty. Na końcu każdego z modułów oraz na koniec całego kursu znajdziesz quiz. Po pozytywnym ukończeniu quizu, użytkownik otrzymuje certyfikat.

  Dostępne kursy

  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  E-course how to mentor not able bodied persons for developing inclusive entrepreneurship

  E-course how to mentor not able bodied persons for developing inclusive entrepreneurship

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Guide for not able bodied persons on developing their own business or consultancy

  Guide for not able bodied persons on developing their own business or consultancy

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Przewodnik: Jak doradzać osobom niezdolnym do pracy w rozwijaniu przedsiębiorczości inkluzywnej

  Przewodnik: Jak doradzać osobom niezdolnym do pracy w rozwijaniu przedsiębiorczości inkluzywnej

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Jak rozwinąć własny biznes. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami.

  Jak rozwinąć własny biznes. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami.

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Guida per l’avvio di impresa per le persone con disabilità

  Guida per l’avvio di impresa per le persone con disabilità

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Come fare da mentore alle persone diversamente abili per sviluppare un’imprenditorialità inclusiva. La guida.

  Come fare da mentore alle persone diversamente abili per sviluppare un’imprenditorialità inclusiva. La guida.

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Guide pour les personnes non valides sur le développement de leur propre enterprise ou conseil.

  Guide pour les personnes non valides sur le développement de leur propre enterprise ou conseil.

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Accompagner les mentors des personnes non valides pour développer l’entreprenariat inclusif

  Accompagner les mentors des personnes non valides pour développer l’entreprenariat inclusif

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Guía para las personas con discapacidades físicas para desarrollar su propio negocio o consultoría

  Guía para las personas con discapacidades físicas para desarrollar su propio negocio o consultoría

  Kurs
  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

  Guía sobre como orientar a personas no capacitadas para desarrollar el emprendimiento inclusivo.

  Guía sobre como orientar a personas no capacitadas para desarrollar el emprendimiento inclusivo.

  Kurs